Asistenta sociala

 • crearea unui sistem unitar de prestatii si servicii sociale orientate spre categoriile defavorizate si instituirea unor masuri de protectie destinate persoanelor aflate in dificultate;
 • acordarea unor ajutoare materiale sau banesti persoanelor aflate intr-o situatie critica;
 • instituirea unor masuri de interventie pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale in favoarea celor aflati in situatii de urgenta
 • promovarea unor politici sociale ce cuprind componente care se focalizeaza pe sprijinirea populatiei vulnerabile,
 • constituirea unei baze de date privind familiile aflate in risc social
 • instituirea unor programe speciale de integrare a persoanelor aflate in situatia de risc social
 • imbunatatirea conditiilor de viata ale acestor persoane
 • asigura aplicarea legislatiei cu privire la acordare ajutorului social – Legea 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
 • acorda indrumare si asistenta de specialitate in conformitate cu O.U.G nr. 105/2003 privind alocatia complementara si de sustinere a familiilor cu multi copii;
 • asigura indrumare si asistenta de specialitate privind alocatia de stat, o asigura completarea „Borderourilor de predare”, a dosarelor de alocatie la Directia de Dialog Familie si Solidaritate Sociala;
 • verifica si preia documentele necesare pentru dosarele de alocatii de stat, complementare si de sustinere;
 • verifica in teren situatiile sesizate pentru clarificarea lor;
 • acorda asistenta sociala in diferite probleme sociale in vederea solutionarii lor;
 • efectueaza anchete in teren pentru diverse situatii (divort, acordare de prestatii sociale);
 • asigura indrumare si asistenta de specialitate pentru integrarea persoanelor cu handicap in societate;
 • asigura indrumare si asitenta de specialitate pentru imbunatatirea conditiilor de viata, de sanatate, educatie, sprijin si reintegrare familiala si scolara a copiilor;
 • intocmeste si emite raspunsuri, in termenul legal de 30 de zile, le cererile si reclamatiile intrate;
 • ia masuri pentru solutionarea, in cadrul competentelor, a oricaror solicitari sau sesizari referitoare la cazuri sociale aflate in situatii de risc social;
 • asigura buna desfasuarare a programului cu publicul;
 • asigura prin comunicari scrise si invitatii o legatura peermanenta cu toti beneficiarii sau solicitantii de servicii in domeniul protectiei sociale;
 • tine evidenta, in registre speciale, a tuturor deciziilor ce au ca obiect asigurarea unor drepturi de asistenta si protectie sociala;
 • urmareste in permanenta identificare a unor categorii sau grupuri tinta de persoane aflate in stare de risc social, in vederea initierii si dezvoltarii de programe de asistenta si protectie sociala;
 • confrunta datele existente in dosare cu informatiile din realitatea;
 • opereaza pe calculator datele din dosarele de ajutor social, in vederea intocmirii si editarii fiselor de calcul, o asigura consiliere si informatii privind problematica sociala (probleme familiale, profesionale psihologice, de locuinta);
 • asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
 • asigura relationarea cu diverse servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati indomeniul protectiei sociale;
 • indeplineste orice alte atributii ce revin legii si obiectului de activitate al biroului.

1. INDEMNIZATIE/STIMULENT PENTRU CRESTEREA COPILULUI

Dosarul in vederea acordarii indemnizatie/stimulent pentru cresterea copilului va contine:

 1. cerere tip a solicitantului;
 2. declaratie tip a celuilalt parinte;
 3. original si copie B.I./C.I. a solicitantului;
 4. original si copie B.I./C.I. a celuilalt parinte;
 5. original si copie certificat de nastere copil pentru care se solicita dreptul ;
 6. original si copie certificat de nastere ceilalti copii ;
 7. original si copie certificat de casatorie ;
 8. copie pagini scrise din livretul de familie (pentru cei care au);
 9. cerere conform cu originalul facuta catre angajator;
 10. adeverinta eliberata de angajator ;
 11. decizia de suspendare activitate cf. Codului Muncii, Art.51, lit a (copie si original);
 12. fisa fiscal;
 13. dosar cu sina;
 14. In situatia in care stagiul de cotizare (cele 12 luni necesare) este realizat la mai multi angajatori este necesar sa prezentati adeverinte cu venituri profesionale supuse impozitului pe venit de la fiecare angajator.

2.  ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII

Persoane beneficiare: toti copiii in varsta de pana la 18 ani sau peste 18 ani daca frecventeaza cursurile scolare pana la terminarea acestora fara intrerupere

CUANTUM ALOCATIE:

 • 200 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 – 2 ani (0 – 3 ani in cazul copiilor cu handicap)
 • 42 lei pentru copiii cu varsta 2 ani-18 ani
 • 84 lei pentru copiii cu handicap cu varsta 3 ani-18 ani

ACTE NECESARE:

OBLIGATORIU:

 • cerere tip
 • acte de identitate parinti (copie si original)
 • certificat nastere copil (copie si original)
 • certificat de casatorie (copie si original)
 • dosar cu sina
 • extras de cont in original cu semnatura si stampila bancii pe numele titularului alocatiei (daca se doreste plata in cont)

DUPA CAZ (COPIE ŞI ORIGINAL):

 • livretul de familie
 • hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort
 • hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei
 • hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei
 • actul de deces al unuia dintre parinti
 • certificatul de incadrare al copilului intr-un grad de handicap, in situatia in care copilul este declarat cu handicap
 • alte situatii

Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoarecelei in care s-a nascut copilul, iar plata dreptului se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
Plata alocatiei de stat se asigura de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a judetului Ilfov.
Actele necesare intocmirii dosarului se depun la Primaria Comunei Dragomiresti Vale.