Politica privind securitatea prelucarii datelor cu caracter personal

1. Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”), aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. In acest sens, va informam privind conditiile in care realizam prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea alinierii la dispozitiile noii reglementari.

Luand din considerare urmatoarele:
• Cerintele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR;
• Cerintele de reglementare si obligatiile de asigurare a confidentialitatii informatiilor si datelor cu care operam,
vă prezentam in continuare elemente despre sistemul nostru de management al securitatii datelor cu caracter personal: ce fel de datele cu caracter personal prelucram, modul în care sunt utilizate și catre cine, unde sunt distribuite aceste date, temeiul prelucarii, durata pastrarii, drepturile persoanelor vizate, politici de securitate si alte cerinte.

PRIMARIA COMUNA DASCALU actualizeaza periodic principiile si masurile tehnice si organizatorice aplicabile securitatii datelor cu caracter personal, aceste principii conținand angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor contribuabililor si partenerilor noștri, online și offline

Confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor dvs. personale sunt factori importanti de care ținem seama în cadrul relatiilor cu toate partile interesate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși.

Această politica privind securitatea datelor cu caracter personal a PRIMARIA COMUNA DASCALU explică modul în care primim datele cu caracter personal ce vizeaza persoana dumneavoastra și cum le gestionam din momentul în care le deținem.

2. Cine suntem

PRIMARIA COMUNA DASCALU, cu sediul in Comuna Dascalu, strada Victoriei nr 87, Cod Fiscal 4420783 , telefon 021 267 3188, email contact@comunadascalu.ro, adresa de corespondenta: Comuna Dascalu, strada Victoriei nr 87 isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

3. Ce categorii de date cu caracter personal colectam?

Prelucram doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru contribuabili si activitati suport specifice administratiei publice.
Colectam urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate extern:
• nume si prenume, CNP, adresa, date fiscale, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail ale contribuabililor.
• in cadrul partenerilor cu care avem colaborari pentru pentru furnizarea de produse si servicii, colectam date cu caracter personal ale reprezentantilor legali, functia detinuta, telefon mobil, adresa de email

4. Cum obținem datele cu caracter personal despre dvs.?

Pentru noi, „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”.

PRIMARIA COMUNA DASCALU proceseaza datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor nostri comerciali, ale vizitatorilor sediului nostru, ale persoanelor care acceseaza website-ul nostru sau comunica cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, posta, intalniri, participare la evenimente etc), angajati si colaboratori, alte persoane fizice. In cazul personalelor enumerate mai sus, PRIMARIA COMUNA DASCALU prelucreaza datele cu caracter personal astfel:
• obtinem date cu caracter personal in mod direct de la contribuabili / persoane fizice, in diferite moduri, incluzand urmatoarele modalitati: contact direct in cadrul intalnirilor de la sediul institutiei, telefonic, primirea de date pe email / fax, trimiterea de cereri si completarea unor documente necesare furnizarii serviciilor admnistratiei publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul institutiei.
• putem obtine date cu caracter personal si din urmatoarele surse: prin participarea la evenimente, expozitii, conferinte, site-uri profesionale si/sau retele sociale, in cazul in care accesati pagina noastra oficiala de Facebook, Google, LinkedIn, Twitter etc., noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele dumneavoastra, adresa de e-mail, alte informatii aditionale despre dumneavoastra.

5. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:
• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revin sau servesc interesului public;
• consimtamant: atunci cand nu prelucrarea nu are la baza o obligatie legala sau nu decurge din indeplinirea obligatiilor legate de funizarea serviciilor noastre, numai in baza consimtamantului persoanei vizate.

6. In ce scop procesam datele personale?

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

PRIMARIA COMUNA DASCALU proceseaza date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a serviciilor publice si derularea relatiilor comerciale cu toti partenerii nostri.

In continuare sunt enumerate cateva situatii:
• procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice;
• colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice;
• executarea unei operatiuni de plata;
• prelucrarea oricaror alte solicitari primite direct sau online, inclusiv formularea raspunsurilor la solicitari;
• incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de achzitie);
• administrarea si intretinerea website-ului;
• activitati de recrutarea si selectie de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul institutiei;
• promovarea unor actiuni si evenimente;
• pentru analize interne destinate imbunatatirii serviciilor publice;
• indeplinirea altor obligatiilor legale specifice domeniului de activitate.

7. Catre cine si cand poate transfera PRIMARIA COMUNA DASCALU datele personale?

Atunci când cerintele de reglementare ne impune acest lucru, ne conformăm cerintelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau în cazul unui proces.
Vă vom informa atunci când ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin lege. Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs.
Atunci când credem că este necesar pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.
Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs., ale altor parteneri.
Putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor publice pe care le oferim. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale PRIMARIA COMUNA DASCALU in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.
Unii dintre acestia sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze datele, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau in interactiunile lor cu noi, cum ar fi societati care asigura intretinere tehnica, auditori financiari, juridici sau privind sistemul de management al calitatii, organisme de certificare, autoritati ale statului.
In scopul navigarii pe site-ul web si in scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare pentru ca acestia sa furnizeze servicii de intretinere a site-ului nostru web

8. Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)

Nu transferam date in afara SEE.

Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre partenerii PRIMARIA COMUNA DASCALU au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE.
Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

9. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
• dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate in posesia PRIMARIA COMUNA DASCALU;
• de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
• dreptul la portabilitatea datelor, daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita PRIMARIA COMUNA DASCALU sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator;
• dreptul de a solicita PRIMARIA COMUNA DASCALU sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
• dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare/ dreptul de a fi uitat;
• in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii pana la clarificare sau finalizare litigiu;
• daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica).
Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: PRIMARIA COMUNA DASCALU, email contact@primariadascalu.ro pentru va informa privind masurile de securitate implementate.

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

10. Perioada de pastrare a datele cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizarea serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile.

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Daca PRIMARIA COMUNA DASCALU va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal si in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.
Estimam ca activitatile de prelucrare prenotate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

Scopul prelucrarii / Durata pastrarii datelor:
1 procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice / conform reglementarilor legale aplicabile prelucrarii respective;
2 colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice / pe durata in care contribuabilul este arondat PRIMARIA COMUNA DASCALU;
3 executarea unei operatiuni de plata;
4 prelucrarea oricaror alte solicitari primite online, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitari/ 1 an de la tratarea solicitarii;
5 incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de achzitie)/ 1 an de la incetare efectelor contractului ;
6 activitati de recrutarea si selectie de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul institutiei/ in cazul candidatilor neselctionati-pana la retragerea consimtamantului de prelucrare;
7 promovarea unor actiuni si evenimente si a mesajelor de marketing/ 1 an de la finalizare evenimentului

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.
Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar PRIMARIA COMUNA DASCALU nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale aplicabile si cerintele de protejare a intereselor persoanelor vizate.

11. Ce masuri de securitate utilizeaza PRIMARIA COMUNA DASCALU pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal de îndată ce suntem în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice si organizatorice de securitate. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate, vom lua masurile corective adecvate.

Pentru protejarea datelor cu caracter personal, PRIMARIA COMUNA DASCALU utilizeaza masuri de pseudonomizare si tehnologii de criptare. Chiar daca utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatia este securizata 100% sau ca anumite comunicari care vizeaza datele cu caracter personal nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori. Prelucarea si transmiterea de date cu caracter personal este afectat de riscuri de securitate.

PRIMARIA COMUNA DASCALU utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale persoanelor vizate, contribuabili sau sau alte persoane care le furnizează institutiei. Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja datele impotriva pierderii confidentilitaii, stergerii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul PRIMARIA COMUNA DASCALU.

12. Ce se întâmplă în cazul în care actualizam prezenta politică privind protectia datelor personale?

S-ar putea să fie nevoie să actualizam această politică. Actualizările vor fi publicate pe site-ul institutiei. Dacă modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea si prin canalele de comunicare obișnuite.
Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor publice oferite de PRIMARIA COMUNA DASCALU după data intrării în vigoare a acestor actualizari constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.
Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare în vigoare în partea inferioara a documentului.

Contactează PRIMARIA COMUNA DASCALU

Dacă doriti să corectati datele dvs. cu caracter personal sau alte informații, să modificati modul in care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati întrebări despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la datele de contact de mai jos:

PRIMARIA COMUNA DASCALU
Adresa Comuna Dascalu, strada Victoriei nr 87
contact@primariadascalu.ro
Tel/Fax: 021 267 3188 / 021 267 3189