Registrul Agricol si Cadastru

Servicii oferite

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA UNEI CASE NOU CONSTRUITE

 • act proprietate teren (copie)
 • autorizatie de construire (copie)
 • certificat urbanism (copie)
 • memoriu de arhitectura (copie)
 • plan de situatie (copie)
 • cadastru (copie)
 • scotere din circuitul agricol (copie)
 • proces verbal receptie (copie)
 • declaratie privind valoaraea reala a lucrarilor (copie)
 • act de identitate (copie)
 • dosar

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA REGISTRUL AGRICOL (DESCHIDERE DE ROL)

 • act de proprietate (copie)
 • act de identitate (copie)
 • cadastru si intabulare(copie)
 • dosar

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PENTRU ORDINUL PREFECTULUI

 • cerere
 • act de provenienţă a imobilului (mai vechi de anul 1990)
 • copii B.I proprietar
 • declaraţie proprietar că este de acord cu suprafaţa reieşită din măsurători
 • acte de stare civilă ce dovedesc înrudirea cu proprietarul ( pentru cazul în care proprietarul este decedat)
 • declaraţii de la vecini si copii CI
 • istoric de rol fiscal
 • ridicare topo
 • declaratie notariala din care sa reiasa ca terenul nu este ipotecat
 • daca proprietarul este decedat certificat de mostenitor dau de calitate de mostenitor(dupa caz) si copiile buletinelor tuturor mostenitorilor